Stichting Amonet

Folly

                         Folly Art Norg                            

Wat is een folly? Een folly is een bouwwerk dat met opzet nutteloos of bizar is. In het Engelse betekent folly dwaasheid. Een folly heeft geen praktische functie. Folly’s vertellen vaak een verhaal. Veel folly's kunnen wellicht als kunst in de openbare ruimte worden beschouwd.
 Missie. Een jaarlijks terugkerend folly art evenement organiseren, waar ontwerpers en makers hun creativiteit, vaardigheden en productiviteit kunnen ontwikkelen en tentoonstellen en waar bezoekers “out of the box” bouwcreaties kunnen bewonderen. Voor de ontwerpers is er de wedstrijd, “wie mogen hun creatie zelf bouwen en wie wint de hoofdprijs?” Folly Art Norg wordt georganiseerd in en rond het natuurrijke esdorpenlandschap van Norg, gemeente Noordenveld in Drenthe, begin augustus startend met een feestelijk openingsdag en aansluitend voor bezoekers de mogelijkheid vier weken lang alles nog eens te bekijken in een folly route.
Wedstrijdflyer Folly Art Norg 2019 - Nederlandse versie - English version
Dandelion - Victor M Sanchez                                                          de Vlieger - Bart van der Werf Dandelion folly            de Vlieger folly
Doelstelling.In de doelstelling van stichting Amonet staat dat ze nieuwe, jonge makers, kunstenaars een kans wil bieden om zich te presenteren en ontwikkelen. Met het reeds 13 jaar georganiseerde kleinschalig beeldend locatietheater Festival Worteldagen (zie www.worteldagen.nl) heeft stichting Amonet vooral theaterstudenten deze kans, met veel succes, geboden. Stichting Amonet wil met Folly Art Norg ook de “BouwKunst” die kans geven. Het bezoekend publiek zal kennis maken met het begrip “folly”, in de bosrijke omgeving van het Drentse historische landschap in en rond Norg. Met een jaarlijks terugkerend evenement kan Norg naast een toeristische trekpleister, wat het nu al is, bekendheid krijgen als “Folly-dorp” van Nederland. Folly Art Norg is uniek en baanbrekend in Noord Nederland.
Voor wie is Folly Art Norg? Iedereen is welkom. Niet alleen architecten en kunstenaars, maar ook natuurliefhebbers, wandelaars, dagjesmensen, creatievellingen, fietsfanaten, rustzoekers, dorpsbewoners en vakantiegangers, zullen zich verbazen over de gebouwde folly’s. Iedereen die iets heeft met (bouw) ”kunst in de openbare ruimte” is een potentiële bezoekers van Folly Art Norg. Naast de folly’s zullen er tijdens de openingsdag op zondag 4 augustus 2019 bij het Folly-terrein van Kunsterf Norg diverse activiteiten plaatsvinden. Aansluitend zullen de folly’s gedurende de hele maand augustus dagelijks te bezoeken zijn. Omdat Folly Art Norg een jong jaarlijks evenement is, zal de doelgroep steeds groeien, van aanvankelijk 1000 bezoekers, met na vijf jaar het 5-voudige aantal. (het bezoekers aantal was in het eerste jaar 2018 – 1500)
Show yourself - Koen van Uden                                                Stormhuis - Margreet Klaverdijk Show yourself folly     Stormhuis folly
Wedstrijd. In aanvang is Folly Art Norg een wedstrijd. Ontwerpers, bouwers en kunstenaars worden uitgedaagd een folly ontwerp in te sturen. Van 1 januari tot 1 maart 2019 kan een plan ingediend worden. Er worden uit de inzendingen 10 ontwerpen geselecteerd (minimaal 5 - maximaal 15), die in aanmerking komen voor realisatie tijdens Folly Art Norg. De deelnemers bouwen zelf hun ontwerp op een locatie in of rond Norg. Er is een juryprijs van € 5000. De jury bestaat uit vijf personen.
Wie mag meedoen aan de wedstrijd? Iedereen die aan de spelregels en de criteria voldoet en een goed plan indient kan meedoen.
Vraag het "wedstrijdpakket FAN19" aan met alle informatie via follyartnorg@gmail.com
Criteria voor een folly. Aan de ontwerpen van de folly’s worden weinig beperkingen gesteld, het moet echter wel een bijzonder bouwwerk worden (zie wat is een folly). De materiaalkeuze is vrij. Omdat het bouwbudget (€500) laag is, zal met de gebruikte materialen creatief moeten worden omgegaan. Een folly moet minimaal 3 m2 - maximaal 25 m2 zijn en maximaal 4 meter hoog. Daarnaast moet de constructie veilig zijn voor bezoekers. De bouwtijd op locatie is een week, voorafgaand aan 4 augustus.
Home sweet home - Ton en Reinier                                    Fie - Tim Vinke                                              (on)Zin - Raymond Dingemanse Home sweet home folly   Fie folly   On(zin) folly 
Selectieprocedure. De selectieprocedure gaat als volgt: na sluitingstermijn van de inzending (1 maart 2019) selecteert het team van Stichting Amonet maximaal 20 genomineerden. Deze folly ontwerpers worden uitgenodigd om hun plan toe te lichten op donderdag 21 maart 2019, tijdens een gezamenlijke dag in Norg. Op 27 maart zullen de definitieve deelnemers bekend worden gemaakt.
Evenementterrein en Randprogrammering.Centraal in Norg is het Kunsterf Norg gesitueerd (Brinkstraat 1, 9331 JE) dit is de ideale locatie om als hart van Folly Art Norg te fungeren. Op het terrein kunnen diverse activiteiten worden georganiseerd, die een bijdrage leveren aan een mooi evenement. Uiteraard is hier de routekaart verkoop en alle informatie over de folly’s, de ontwerpers en de bouwers. Er is een uitgebreide randprogrammering, met een tentoonstelling van alle inzendingen, catering voorzieningen. Na de start van Folly Art Norg, zal er de hele maand augustus dagelijks routekaart verkoop zijn. Op zondag 25 augustus wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst de winnaar van de prijs door de jury bekend gemaakt.
Outside exit - Anna Rijff                                                                              The Nest - Pim Kraan Outside exit folly       the Nest folly

         Wedstrijd Spelregels en Criteria        

Ontwerp spelregels
Spelregels: • Motiveer je deelname aan Folly Art Norg • Beschrijf in maximaal 1 A4-tjes je ontwerp • Geef je folly een naam • Folly’s vertellen een verhaal, wat is het verhaal? • Maak een visualisatie van je ontwerp (tekening, plaatje, maquette, 3D animatie) • Beschrijf welke materialen je gebruikt • Maak een begroting • Maak een bouwplanning • Geef in het kort de achtergrond van de ontwerper(s) • ANW gegevens plus mailadres van de ontwerper.
        Stuur je ontwerp voor 1 maart 2019 naar:
        follyartnorg@gmail.com of Folly Art Norg 2019 p/a Bonhagen 2 9331TA Norg.

Na inzending krijg je een ontvangst bevestiging.
Tubehenge - Edo Pronk                                                                                   Poorten - Joyce Zwerver Tubehenge folly      Poorten folly
Criteria voor een folly (aanvullende informatie)
Materiaal: De materiaalkeuze is vrij. Bouwers moeten zelf hun materiaal organiseren en verzamelen. Ze kunnen dit kopen, lenen, krijgen, etc. Het is aan een ieder vrij om zich te laten sponsoren. Gereedschap om mee te bouwen dient men zelf mee te nemen. Dit geldt eveneens voor het vervoer van materiaal naar de folly locatie. NB: reclame voor sponsoring kan niet op de folly locatie worden gerealiseerd en de uitvoering hiervan is voorbehouden aan de organisatie om dit te regelen.
Omvang: Een folly moet minimaal 3 m2 - maximaal 25 m2 zijn en maximaal 4 meter hoog. Dit zijn richting gevende maten. Als het ontwerp dit vraagt, kan hiervan worden afgeweken, in overleg met de organisatie. Het is niet de bedoeling om maquettes te bouwen of het tegenover gestelde, enorm grote bouwwerken.
Veiligheid: De constructie moet veilig zijn voor bezoekers. Het is niet de bedoeling dat bezoekers de folly’s gaan beklimmen of er aan sjorren en trekken. Maar veiligheid is wel noodzakelijk. Geen scherpe uitstekende delen, geen los draaiende zaken, etc. Met de gemeente Noordenveld zal worden overlegd of er speciale veiligheidseisen zijn. Indien dit zo is, dan zal hierover nader worden bericht.
Bouwperiode: Zodra definitieve deelname bekend is (27 maart 2019) kan in principe met de bouw worden begonnen. Dit zal dan echter wel in een eigen werkplaats / atelier dienen te geschieden. De laatste week voor 4 augustus, de start van Folly Art Norg, kan er op locatie worden verder gebouwd aan te voren geconstrueerde zaken. Het is echter ook mogelijk om pas te beginnen met bouwen de week voor 4 augustus en alles meteen op locatie te realiseren.
Plaatsing: Voor de plaatsing en bouw op de folly locatie is de week voorafgaand aan 4 augustus gepland, vanaf zaterdag 28 juli. Bouwers kunnen tegen zeer geringe kosten voor overnachting en catering terecht bij kampement Bonhagen (€5 pp, overnachting en diner). Informatie hierover volgt bij de definitieve selectie. Hierbij wordt er van uitgegaan dat een bouwteam uit maximaal 4 personen bestaat. (Tijdens de bouw periode verblijven ook theatermakers op kamp Bonhagen, het weekend na 4 augustus organiseert stichting Amonet “Podium Twee” een locatie theater festival voor jonge makers. In de vrije uren zal een cross over en uitwisseling tot de mogelijkheden behoren. (www.amonet.nl/podium twee) Zwarte toren folly
Locatie voor de folly: De organisatie zal een folly route uitstippelen van ongeveer 6 km waarlangs alle folly locaties zich bevinden. Een aantal folly’s zullen in het dorp Norg staan, maar het merendeel zal buiten Norg komen te staan. Soms staat de folly op privé terrein, dan weer in een bos of op een akker. De organisatie bepaald welke folly waar komt. Hierover valt niet te onderhandelen. Bij elke locatie zal een informatie bord komen waarop relevante info wordt geplaatst door de organisatie, in samenspraak met de ontwerpers.
Bouwbudget: Omdat het bouwbudget laag is, zal met de gebruikte materialen creatief moeten worden omgegaan. Vanuit de organisatie wordt maximaal €500 materiaal budget verstrekt per folly. Afrekening vindt alleen plaats middels bonnen van de gemaakte kosten. De €500 zijn bedoeld voor materialen, niet voor reiskosten, benzine, catering of andere zaken Na de ondertekening van het contract wordt een voorschot van €250 overgemaakt. Na afloop in september en verrekening met de bonnen wordt het restant overgemaakt. De winnaar krijgt ipv deze €500 bouwbudget kosten, de juryprijs van €5.000
Opruimen: De bouwers verplichten zich om in de eerste week van september hun folly weer te ontmantelen en alle materialen af te voeren naar de daarvoor geëigende plaatsen. Dit in nauw overleg met de organisatie.
Eigendom: Van wie is het eindproduct, de folly? Het is een gezamenlijk eigendom van de ontwerper en de organisatie. Mocht zich een potentiële kopen melden, dan wordt in overleg tussen beide partijen een prijs bepaald. Het bedrag wordt, na in mindering brengen van alle kosten, door beide partijen verdeeld in de verhouding ontwerper twee delen / organisatie één deel.
Contract: De definitieve deelnemers aan Folly Art Norg krijgen na de bekendmaking van hun deelname een contract van de organisatie met alle voorwaarden en regels.
PR: Stichting Amonet mag alle verworven beeldmateriaal zonder voorbehoud gebruiken voor eigen PR doeleinden.
 Selectie dag 21 maart
Na de sluitingstermijn van de inzending op 1 maart, zal het team van Stichting Amonet alle ontwerp inzendingen beoordelen en een twintigtal folly ontwerpen nomineren. Deze ontwerpers krijgen hierover uiterlijk 10 maart bericht. Zij worden uitgenodigd om tijdens een gezamenlijke middag hun ontwerp aan elkaar en aan de organisatie te presenteren. Deze dag vindt plaats op 21 maart. Het is de bedoeling om van 13.00 uur tot 16.00 bijeen te zijn. In drie blokken krijgt elke ontwerper de gelegenheid om in een korte pitch het ontwerp toe te lichten. De exacte locatie (in Norg) en programmering worden aan alle betrokkenen kenbaar gemaakt. Tenslotte zal de definitieve selectie van de te bouwen folly’s uiterlijk 27 maart bekend worden gemaakt.
Jury samenstelling Folly Art Norg 2019
De jury bestaat uit vijf personen, die gezamenlijk in de maand augustus een oordeel zullen vellen over de gebouwde folly’s. Op zondag 25 augustus zal de jury de winnaar bekendmaken van de prijs van 5000 euro. Tijdens deze feestelijke gebeurtenis zullen alle ontwerpers aanwezig zijn en wordt Folly Art Norg afgesloten met een gezamenlijke borrel. De jury van Folly Art Norg 2019 is nog niet bekend, maar zal een vergelijkbare samenstelling hebben als de jury van 2018.
Leden van de jury (van Folly Art Norg2018) Ina Reynders – Veldhuis - voorzitter Stichting Amonet; Nelleke Karst - hoofd afdeling Ontwerp, academie Minerva, Hanze Hogeschool Groningen; Herbert Wolsink - architect, Klip architecten, Hengelo; Gijs van Rhijn - klein kunstenaar en docent vrije school Groningen; Fred de Jong - seniorlid adviseur IVN Noord Nederland.
De jury zal bij de beoordeling kijken naar creativiteit, constructie en originaliteit. Daarnaast nemen zij de spelregels en criteria van de folly ontwerp- en bouwwedstrijd mee in hun keuze.
                                                                                                                                                    Verkijker - Tim Vinke                                 Verkijker
Dewinnaarvan Folly Art Norg 2018 (FAN18) is de folly van Tim Vinke - "Ver-kijker".
Hij staat met nu nog dank aan de Boermarke Langelo tussen Norg en Langelo (53°05'09.4"N 6°26'42.8"E).
 
Wil je het jury rapport lezen
(klik hier)
Wil je een drone impressie van 7 folly's ( zie YouTube).
De foto evaluatie verloting ging naar Fenna Tjapkes.
Zie ook de digitale flyer van Folly Art Norg 2018.
Folly Art Norg 2018 is mede mogelijk gemaakt door:
stichting KeN, gemeente Noordenveld, provincie Drenthe, Cultuurfonds Drenthe, Rabobank fonds.
Wil je meer lezen over folly's: ga naar de Donderberggroep. Of naar de facebook pagina van Folly Art Norg: Folly Art Norg

Win € 5.000,-   zie ook de digitale wedstrijd flyer

Home | Worteldagen | Folly Art Norg | Podium Twee | Organisatie | Archief | Contact | Vrienden